Impact & Rendement

Veerkracht Consultancy & Coaching speelt in op wat mensen en organisaties echt nodig hebben en hoe we samen groei, concrete verandering en ontwikkeling kunnen realiseren. Dat is maatwerk. Onze coachings- en bedrijfskundige expertise verbinden we aan effectieve team- en leiderschapsinterventies gericht op de beoogde verandering of ontwikkeling. Wij doen dat vanuit de huidige en benodigde organisatiedynamiek, nuchter, pragmatisch én met ons commitment.

Wij durven te stellen dat wij met onze coaching en dynamiek, daadwerkelijk impact creëren gedurende onze workshops, trainings- en coachingstrajecten. Hoe we dat doen? Met de talenten, ervaring en competenties van leidinggevenden, medewerkers en teams werken we toe naar concreet benodigd én blijvend gedrag. Maar ook de weerstanden zien wij als uiting van betrokkenheid. Wij zien leiderschap, persoonlijke ontwikkeling  en teamontwikkeling als ‘groeibriljanten’. We ontwikkelen dat methodisch met én vanuit My Motivation Insights methode. Het rendement hiervan zal meer duurzaam en blijvend zijn.

  • Leidinggeven is een vak dat je kan je leren is ons motto! Concreet leren wij je in je rol als leidinggevende bewust zelfkritisch te zijn om passend leiderschapsgedrag te leren ontwikkelen vanuit jouw kern d.w.z. drijfveren, passie, persoonlijkheid, gedrag, competenties en blinde vlekken.
  • Teams zijn de verbindende schakel tussen organisatie en klanten. Wij ontwikkelen de mens in teams vanuit een gezamenlijke visie en doelstellingen door te sparren met zowel overeenkomsten als tegenstellingen met als doel te verbinden met elkaar aan organisatiewaarden en klantwaarden. Vanzelfsprekend verbinden wij dit aan passend leiderschap!
  • Oftewel volgens Jack Dixon: ‘als we ons focussen op het resultaat, zullen we niet veranderen; als we ons focussen op verandering, zien we resultaat’!

Veerkracht Coaching & Consultancy heeft ruime expertise in o.a.

Passend leiderschapsontwikkeling

Persoonlijk Leiderschapsontwikkeling

Effectief leiderschapsontwikkeling

Coaching van MKB-ers

Coaching van Start Ups

Teamontwikkeling en teamcoaching

Veranderingen implementeren in organisaties

Visie- en strategie ontwikkelen en borgen

Cultuur en kernwaarden ontwikkelen en borgen

Talentontwikkeling

Accountmanagement ontwikkelen en coaching

Salestraining- en coaching

Coaching in effectief communiceren

Coaching in assertief handelen

Coaching van leidinggevenden en managementteams

Persoonlijke managementcoaching