Teamcoaching & de coachende leider

Wij leren teams om zo effectief mogelijk samen te werken en leren leidinggevenden in een zo passend mogelijke rol, effectief leiding te geven aan hun team (-s) in de praktijk. Onze coaching- en trainingsaanpak integreert de ‘zachte’ talent- en competentieontwikkeling met ‘harde’ taak en verantwoordelijkheidsontwikkeling van het team met de benodigde impact van de leidinggevende. Hiermee creëren we een bijzonder effectieve dynamiek tussen team en leidinggevende. Dat doen we methodisch en praktisch in een vooraf afgesproken blended maatwerktraject.