Workshop teamcoaching & de coachende leider

Van teams wordt tegenwoordig nogal veel gevraagd. Steeds meer wordt er verwacht dat teams zelfsturend zijn met grote ‘vrijheden’, al dan niet met facilitering van de leiding. Zelfsturing of zelforganisatie blijkt als teamstructuur niet altijd doordacht te zijn ingevoerd. In zelfsturende teams wordt over het algemeen niet alleen de planning onderling geregeld, ook administratieve taken, werving & selectie en functioneren wordt bij zelforganiserende teams ondergebracht. In de praktijk blijkt dat dit niet altijd tot de gewenste effecten leidt. De druk op de administratieve last in de zorg bijvoorbeeld neemt als gevolg hiervan alleen maar toe. Mede omdat passende faciliterende begeleiding op effectieve samenwerking, kerntaken- en verantwoordelijkheden vaak niet effectief zijn georganiseerd.

Wij leren teams in onze workshops met de inzichten uit My Motivation Insights om zo effectief mogelijk samen te werken in relatie tot de kerntaken- en verantwoordelijkheden in samenhang met de organisatiedoelen. Teams krijgen hiermee beklijvend inzicht in de boven- en onderstroom in de groepsdynamiek, de persoonlijke- en groepsdrijfveren, talenten, team- en persoonlijke verantwoordelijkheden en persoonlijk leiderschap. Daarmee zijn teams beter in staat om effectiever samen te werken, elkaar open feedback te geven en assertiever- en klantgericht gedrag te tonen.

Leidinggevenden coachen we in passend leiderschap en begeleiding van teams. Omdat we vinden dat in een team verschillende individuele competenties, talenten, gedrag, verantwoordelijkheden en rollen aanwezig zijn. Dat vraagt om passend leiderschapsgedrag van leidinggevenden teneinde effectief leiding te kunnen geven aan hun team (-s) in de praktijk door o.a. wegnemen van niet passende taken in teams en hen te faciliteren in de benodigde teamdynamiek.

Onze coaching- en trainingsaanpak integreert de ‘zachte’ talent- en competentieontwikkeling met ‘harde’ taak en verantwoordelijkheidsontwikkeling van het team met de benodigde facilitering en begeleiding van de leidinggevende. Hiermee creëren we een bijzonder effectieve dynamiek tussen team en leidinggevende. Afhankelijk van de mate van complexiteit, spreken we een samenwerkingstraject af van training en coaching over een periode van vier tot zes maanden in een vooraf afgesproken blended maatwerktraject.