Veerkracht methode

Wij zijn coaches gericht op ontwikkeling van persoonlijk talenten verbonden aan organisatieontwikkeling. Dit doen we met passie voor het ontwikkelen van passend leiderschap, persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling.      

We doen dat door het leggen van verbanden tussen richting en doelen van de organisatie en de benodigde verandering met onze bewezen trainings- en coachingsmethode. Deze is holistisch, effectief, kan soms confronterend zijn én gericht op daadwerkelijke leervragen met veel interactie uit de praktijk!

De effecten van onze trainingen en coaching is hoog! We trainen verdiepend met interventies gericht op de leer- en coachingsvragen. Dit doen we o.a. met één van onze actrices met wie we zeer effectief samenwerken.

Hoe doen we dat?

De Veerkracht methode gaat uit van het lerend vermogen van mens en organisatie. We gebruiken effectieve interventies en methoden, zoals My Motivation Insights. Dit geeft een inkijk in verschillende lagen van de aanwezige organisatiecultuur, zoals hierboven gevisualiseerd. Hiermee creëren we in teams en op individueel niveau veiligheid en speelruimte om verdiepend te kunnen reflecteren op ontwikkelingsvragen, organisatievragen, klantvragen, drijfveren, effectief gedrag, knelpunten, verandering en teamissues. Hieronder een voorbeeld van de betekenis van de verschillende drijfveren die we met onze methode My Motivation Insights toepassen.

Wij denken vooraf graag mee met onze klanten voordat we daadwerkelijk aan de slag gaan. Ons huiswerk doen we grondig! Daarin zoeken we naar verbanden in de organisatielagen en stellen ons kritisch op om de leervraag of het probleem te verhelderen. De inzichten die we verkrijgen presenteren we graag en zijn oprecht, methodisch gefundeerd en stevig onderbouwd. Daarbij streven naar duurzame samenwerking met een breed draagvlak, betrokkenheid en commitment voor een lerend maatwerktraject dat we samen met onze relaties en klanten aan gaan.