Veerkracht methode

Wij zijn coaches gericht op ontwikkeling van persoonlijk talenten gericht op organisatieontwikkeling met passie voor het ontwikkelen van passend leiderschap, persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling. Hoe doen we dat? We leggen verbanden tussen richting en doelen van de organisatie en de benodigde verandering met onze bewezen trainings- en coachingsmethode. Deze is holistisch, effectief, soms confronterend én gericht op leervragen met veel interactie uit de praktijk!

De effecten van onze trainingen en coaching is hoog! We trainen verdiepend met interventies gericht op de leer- en coachingsvragen. Dit doen we o.a. met één van de actrices met wie we zeer effectief samenwerken.

Hoe doen we dat?

De Veerkracht methode gaat uit van het lerend vermogen van mens en organisatie. We gebruiken effectieve interventies en methoden, zoals My Motivation Insights. Dit geeft een inkijk in de aanwezige organisatiecultuur. Hiermee creëren we in teams en op individueel niveau veiligheid en speelruimte om verdiepend te kunnen reflecteren op ontwikkelingsvragen, organisatievragen, klantvragen, drijfveren, effectief gedrag, knelpunten, verandering en teamissues.

Wij denken vooraf graag mee met onze klanten voordat we daadwerkelijk aan de slag gaan. Ons huiswerk doen we grondig! Daarin zoeken we naar verbanden in de organisatielagen en stellen ons kritisch op om de leervraag of het probleem te verhelderen. De inzichten die we verkrijgen presenteren we graag en zijn oprecht, methodisch gefundeerd en stevig onderbouwd. Daarbij streven naar duurzame samenwerking met een breed draagvlak, betrokkenheid en commitment voor een lerend maatwerktraject dat we samen met onze relaties en klanten aan gaan.