Veerkracht methode

Wij, Bert & André, zijn mensgerichte coaches met een passie voor het ontwikkelen van passend leiderschap, persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling. De Veerkracht trainings- en coachingsmethode is holistisch en effectief. Onze trainingen geven we namelijk samen, gericht op leervragen en met veel interactie uit de praktijk! Coaching is gericht op persoonlijke leervragen. Dit doen we bij voorkeur in een inspirerende omgeving die wij zien als ons werkplezier lab, zodat de impact gedurende onze trainingen of coaching hoog is en blijft! Onze brede bedrijfskundige expertise stemmen wij gepast af op de leer- en coachingsvraag.

De Veerkracht methode gaat uit van het lerend vermogen van mens en organisatie. We gebruiken effectieve interventies en methoden, zoals My Motivation Insights. Hiermee creëren we in teams en op individueel niveau veiligheid en speelruimte om verdiepend te kunnen reflecteren op ontwikkelingsvragen, drijfveren, gedrag, knelpunten en teamissues.

Wij denken vooraf graag mee met onze klanten voordat we daadwerkelijk aan de slag kunnen. We doen praktisch vooronderzoek en stellen ons kritisch op om de leervraag of het probleem te verhelderen. Daarbij leven ons goed in zodat we de organisatie en omgeving kunnen doorgronden. Onze aanbevelingen welke we vervolgens graag presenteren zijn oprecht, methodisch gefundeerd en stevig onderbouwd. Daarbij streven naar duurzame samenwerking met een breed draagvlak, betrokkenheid en commitment voor een lerend maatwerktraject dat we samen met onze relaties en klanten aan gaan.