Visie & Missie

Onze visie

Wij willen dé partner zijn bij het ontwikkelen en coachen van duurzaam passend leiderschap in verbinding met persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling in MKB en non profit organisaties.

Leiderschap is een vak! Leiderschapsontwikkeling, daar helpen we je mee omdat de context, de situatie en omgeving steeds verandert. Organisaties zijn dan ook continu op zoek om effectief te blijven schakelen op verandering in de omgeving en concurrentiepositie. Dit vergt veerkracht van mens en organisatie maar ook een lerende integrale mindset van de top naar de werkvloer.

Dat vraagt om passend leiderschap en teammanagement. Leiderschap is vandaag de dag niet alleen maar functioneel maar vergt ook een transformationele houding o.a. door het anticiperen op trends en ontwikkelingen, effectief kunnen implementeren van innovatie, de waardepropositie verstevigen en goed werkgeverschap. Aan de andere kant transformeert leiderschap steeds meer in het verbinden van medewerkers aan organisatiewaarden, een lerende houding welke zich ontwikkelt tot meer zelforganisatie en teamontwikkeling.

Onze missie

Veerkrachtige organisaties veranderen alleen maar wanneer mensen geïnspireerd zijn te willen en kunnen veranderen. Maar soms moet het zoals in Coronatijd. Veerkracht richt zich op het lerend vermogen en intrinsieke motivatie van Teamleiders, Middelmanagement, MT, Teams en startende Docenten, door passende coaching en training. Een verandering van attitude laat zich immers niet afdwingen. De eerste stap die wij met onze klanten willen realiseren is hoe we een lerend draagvlak kunnen creëren met een lerende didactiek.

Ons bestaansrecht is gebaseerd op hoe we effectief passend leiderschap ontwikkelen in relatie tot persoonlijke ontwikkeling en effectief functionerende teams. Dat vraagt om een kritische open houding van leidinggevenden en medewerkers. Het is onze passie om leidinggevenden te ondersteunen in passende leiderschapsontwikkeling om de teams die zij in de dagelijkse praktijk aansturen gepast te leiden, coachen dan wel te faciliteren. Wij zien leidinggeven als een vak! Immers de meeste leidinggevenden hebben geen opleiding gevolgd in het leidinggeven. Zij zijn doorgaans op basis van hun professionele competenties doorgegroeid in een leidinggevende rol. We onderzoeken eerst wat medewerkers nodig hebben oftewel we stellen de leervragen vast. Daarnaast begeleiden en coachen we leidinggevenden persoonlijk om voorafgaand aan een ontwikkelingstraject, optimale afstemming te bereiken met medewerkers. Dat doen we effectief door o.a. het duiden van het organisatieprofiel in relatie tot de duiding van de drijfveren van medewerkers en leidinggevenden met de My Motivation Insights methode. Doel is het vaststellen van de match tussen organisatie kernwaarden, klantwaarden, teamontwikkeling en het leiderschapsgedrag dat nodig is.