Onze Missie

Veerkrachtige organisaties veranderen alleen maar wanneer mensen geïnspireerd zijn te willen en te kunnen veranderen. Veerkracht richt zich op het lerend vermogen en intrinsieke motivatie van medewerkers door passende coaching en training. Een verandering van attitude laat zich immers niet afdwingen. De eerste stap die wij met onze partners willen realiseren is hoe we een lerend draagvlak kunnen creëren met een lerende didactiek.

Ons bestaansrecht is gebaseerd op hoe we effectief passend leiderschap ontwikkelen in relatie tot de eigen persoonlijke ontwikkeling en effectief functionerende teams. Dat vraagt om een kritische open houding van leidinggevenden en medewerkers. Het is onze passie om leidinggevenden te ondersteunen in passende leiderschapsontwikkeling om de teams die zij in de dagelijkse praktijk aansturen gepast te leiden, coachen dan wel te faciliteren. Wij zien leidinggeven als een vak! Immers de meeste leidinggevenden hebben geen opleiding gevolgd in leidinggeven en zijn doorgaans op basis van hun professionele competenties doorgegroeid in een leidinggevende rol. We onderzoeken eerst wat medewerkers nodig hebben oftewel we stellen de leervragen vast. Daarnaast begeleiden en coachen we leidinggevenden persoonlijk om vooraf optimale afstemming te bereiken met medewerkers. Dat kunnen we effectief doen door o.a. het duiden van het organisatieprofiel in relatie tot de duiding van de drijfveren van medewerkers en leidinggevenden met de My Motivation Insights methode. Doel is het vaststellen van de match tussen organisatie kernwaarden, klantwaarden, teamontwikkelingi en het leiderschapsgedrag dat nodig is.