In hoeverre is jouw leiderschap toekomstbestendig? Wanneer ben je als manager ‘over tijd’?

Bestaan er slechte leidinggevenden? Helaas blijkt dat in de praktijk en uit verschillende onderzoeken wel het geval te zijn. Graag refereer ik naar het boek van Joep Schrijvers met de titel “Hoe raak je ze kwijt” over ontspoorde leiders en slechte managers, die hun macht in de hoogste versnelling misbruiken. Slechte leidinggevenden staan groei, innovatie en talentontwikkeling in de weg! Uit recent onderzoek (bron: Gallup Engagement index 2016) blijkt dat 97% van alle managers denken dat ze uitstekende leiders zijn. Terwijl 80% van de medewerkers dat volstrekt omgekeerd zien. Een paradoxaal beeld is het niet!

Volgens Gallup geeft het verlangen van managers om een goede leider te zijn, niet bepaald een realistisch beeld van de werkelijkheid. Managers sturen voornamelijk op te behalen en behaalde resultaten. Spreadsheets, doelstellingen en KPI’s zijn de meest voorkomende sturingselementen. Dat biedt managers houvast en is volstrekt meetbaar en logisch, omdat managers op hun beurt weer worden afgerekend op diezelfde resultaten.

Slechts één op de vijf medewerkers zegt dat de leidinggevende hen motiveert en inspireert door o.a. met enige regelmaat feedback te geven. Ook blijkt dat managers leiden aan leiderschapsgenoegzaamheid. Zij zijn immers tevreden met hun gedrag, positie en optreden in de praktijk. Hier is duidelijk sprake van een grote blinde vlek. Tijdens coaching en begeleiding van managers heb ik regelmatig de vraag gesteld: “ Wat vinden je medewerkers van jou en je managementstijl”?  Het gedrag dat ik constateerde was nadenkend, gravend in het brein en ‘ik weet het niet’!

Wat verder zeer opvallend is aan het onderzoek van Gallup, is dat slechts 40% van de managers een training dan wel opleiding heeft genoten in leiderschap en leiderschapscompetenties. Hiermee kan de kloof tussen leidinggeven en leiding ontvangen enigszins worden verklaard. Voor toekomstig leiderschap is het van belang te investeren in coaching rondom de context van leiderschap, teammanagement en effectief leidinggeven in de praktijk.

Hoofdoorzaak van slecht tot zeer matig leiderschap is gebaseerd op de onderlinge (vertrouwen) relatie tussen managers en medewerkers. In de praktijk maak ik regelmatig mee dat managers, medewerkers niet of nauwelijks feedback geven. Dat terwijl feedback oftewel het geven van o.a. complimenten of vragen stellen rondom het proces van enorm belang is voor de onderlinge band tussen medewerker en manager. Veelal worden medewerkers wel aangesproken op het niet behalen van targets of een kritische houding. Terwijl die ‘kritische houding’ juist een signaal vanuit de medewerker is om de situatie te verbeteren omdat de relatie tussen manager en medewerker niet veilig genoeg is. Dit leidt tot afstand en onzekerheid. Tip is om eerst aan een veilig en open klimaat te werken zodat complimenten als bijzonder worden ervaren en kritische feedback leidt tot een lerende houding.

Welke acties van een leidinggevende zijn dan wel passend?

  • Achterhaal welke stijlen van leiderschap echt passend zijn bij je persoonlijkheid en ontwikkeling? Doe de My Motivation Insights test en bepaal hoe wendbaar je bent.
  • Wees je bewust dat jij jezelf als mens altijd en in iedere situatie meeneemt! Je meta communicatie is onbewust en heeft de hoogste impact.
  • Investeer in training en coaching op het gebied van passend leiderschap, in feedback en feedforward geven, in reflecterende vaardigheden, in kennis van verandermanagement en coachend leidinggeven
  • Ontwikkel persoonlijke leiderschapsstijlen die je passen en durf je daarmee kwetsbaar op te stellen voor het geven én ontvangen van feedback
  • Communiceer open en toon voorbeeldgedrag om een veilig werkklimaat te creëren om onderlinge relaties te bouwen en te onderhouden
  • Werk aan de ontwikkeling en talenten van je team; investeer in duurzame teamontwikkeling
  • Wees je bewust van betrokkenheid en draagvlak om verandering te bewerkstelligen
  • Probeer balans te vinden in de dagelijks workload, overlooptijd en delegeer tijdig

Vanzelfsprekend nodigen we je van harte uit om met je van gedachten te wisselen over je ontwikkeling als leidinggevende voor de toekomst. 

Door Bert Tillema, consultant & coach van VCC Veerkracht

bron: onderzoek Gallup Engagement Index 2016